Saját tanulók továbbfoglalkoztatása

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Uniós támogatásból 3 fő gyakornok foglalkoztatása valósult meg a Vorpa kft-nél.

A VORPA Gépgyártó Kft. 8,92 millió forint Európai Uniós támogatást nyert a „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi terv keretében. Az 8,92 millió forintos összköltségvetésű beruházásból három fő gyakornok foglalkoztatása valósult meg, valamint a foglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzése történt meg.

A lábatlani székhelyű VORPA Kft.-t 1987-ben alapította a Vorwald németországi cég, a Magyar Papíripari Vállalat és Technoimpex Külkereskedelmi Vállalat. Az alapításkor a cél az volt, hogy a magyar papír- és nyomdaipar részére tekercselő berendezéseket és tengelyeket állítson elő német konstrukciók alapján és az itt dolgozók német gyártási tapasztalatot szerezzenek. A cég tulajdonosi szerkezete 1997-ben átalakult és azóta magánszemélyek a tulajdonosok. A vállalkozás fő tevékenysége papíripari gép gyártása. A tevékenységi profil az elmúlt évek során szélesedett, papír-, nyomda-, műanyag- és alumíniumipari alapanyaggyártó és feldolgozó gépekhez le és feltekercselő berendezések, tengelybevezető és kihúzó berendezések, pneumatikus és mechanikus működtetésű tekercselő tengelyek, feszítőfejek, tengelyrögzítő csapok gyártásával és javításával.

A megvalósult projekt során 3 fő gyakornok került felvételre és foglalkoztatásra.Eleinte 3 fő gyakornok gépi forgácsoló és lakatos munkakörben került alkalmazásra, azonban az egyik gyakornok munkaviszonyának megszüntetését követően az újonnan felvett gyakornok bútorasztalos munkakörbe került foglalkoztatásra. A gyakornokok munkájukat mentor segítségével végezték, akik már hosszú évek óta a vállalkozás munkatársai. A szakképesítéssel rendelkező gyakornokok a projektnek köszönhetően munkalehetőséget kaptak cégünknél. Továbbá a projekt keretében eszközbeszerzést is megvalósítottunk, melynek keretében a gyakornokok munkavégzéséhez szükséges eszközök kerültek beszerzésre.

A projekt célja a gyakornokok foglalkoztatása volt. A fejlesztés eredményeképpen a vállalat 3 új gyakornok számára tudott helyet biztosítani, ezzel hozzájárulva a gyakornokok szakmai fejlődéséhez.

Cégünkről és a támogatás segítségével megvalósult fejlesztésről bővebb információt az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:
Telefon: +36-33/461-252
E-mail: vorpa@vorpa.hu